22 720 18 23 biuro@impolex.com.pl

Przechowalnia

 

Przechowalnia kół 

Przechowalnia kół to przede wszystkim oszczędność miejsca i czasu. Koła pozostawione w depozycie są czyszczone, a także naprawiane na życzenie klienta.

Wszystkie pozostawione koła w naszych magazynach są ubezpieczone, a magazyny znajdują się na terenie monitorowanym oraz chronionym przez firmę Solid Security.

Po skorzystaniu z usługi przechowalni klient otrzymuje pokwitowanie z numerem przechowalni.

Czas wymiany opon jest skrócony, ponieważ koła pozostawione w przechowalni są już wyważone i gotowe do wymiany.

 

Regulamin przechowalni Impolex: 

 

1. Minimalny czas przechowywania kół i opon to jeden sezon.

2. Sezon letni trwa od 1 kwietnia do 30 września.

3. Sezon zimowy trwa od 1 października do 31 marca.

4. Opłata za przechowalnie pobierana jest z góry.

5. Potwierdzeniem oddania kół/opon do przechowalni jest karta z numerem depozytu.

6. Klient zwalnia przechowalnię z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem karty klienta.

7. Jeżeli w ciągu 2 lat od oddania kół do przechowali nie ma kontaktu z klientem, pozostawione ogumienie zostaje uznane za porzucone i może zostać zutylizowane.

8.  Przechowalnia ponosi odpowiedzialność za straty oraz uszkodzenia opon/kół spowodowanych z naszej winy. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu tej samej klasy i tym samym parametrom.

9. Pozostawiając koła w depozycie, klient akceptuje regulamin.

10. Regulamin obowiązuje od 24.06.2019 r.